20 de març del 2021

 Març 2021  Visites a clubs de lectura


Darniusamb els amics lectors i Josep Maria BlancoBanyoles, Museu Darderamb la bibliotecària Eva Martí i unes quantes lectores del Pla de l'Estany